Stichting Help Mo Nu!

Overtoom 31
1551PC Westzaan
0657333814
info@helpmonu.nl
KvK: 75348918
RSIN: 860248343

Rationale, hoofdlijnen beleidsplan, en doelstelling

Ten tijde van haar ziekte heeft Shymo Korver aangegeven zich in te willen blijven zetten voor onderzoek en de genezing van hooggradige hersentumoren.
Shymo Korver werd ten tijde van haar ziekte behandeld in het Princes Maxima Centrum. Haar positieve ervaring met de organisatie, gecombineerd met de aanwezige expertise en toegang tot nieuwe onderzoeksmethodes als lid van het internationale Pediatric Neuro-Oncology Consortium (PNOC), heeft na het overlijden van Shymo Korver de stichting er toe bewogen haar wens voort te zetten en ten behoeve hiervan het doel van de stichting te wijzigen.
Het vermogen van Stichting Help Mo Nu! zal worden gevormd door:
De stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Alle activiteiten die de stichting verricht, zoals o.a. het orga­niseren van evenementen, verkoop van verschillende goederen, verscheidene inzamelingacties en promoties, worden zoveel mogelijk gedeeld via de website, en de Instagram- en Facebookpagina van de stichting. 

De voorgaande activiteiten en acties zijn daar dan ook terug te vinden. Alle activiteiten hebben ten doel om financiële middelen in te zamelen ten behoeve van het statutaire doel:

a. Geld inzamelen door middel van onder andere verschillende projecten en activiteiten om te schenken aan het Prinses Maxima Centrum ter attentie van Dr. Jasper Van der Lugt en/of zijn onderzoeksgroep om onderzoek te doen naar en ter ontwikkeling van therapie en behandelingen voor hooggradige hersentumoren, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

b. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit Gylian Korver (voorzitter en penningmeester), Charlotte Rubingh (secretaris) en Mitch Swartsenburg (algemeen bestuurslid).

Beloningsbeleid

Er worden geen uitkeringen gedaan aan de oprichters en bestuurders en deze zien daarmee ook af van een vergoeding voor de gedane werkzaamheden.

Verantwoording

Het actuele beleidsplan en de jaarverslagen kunnen hieronder worden ingezien.