Ons streefbedrag en onze doelen

Help-MoNu
Lieve allemaal,
Dankzij jullie hulp hebben we tot nu toe al meer dan €25.000,- euro opgehaald! Dit is geweldig, maar we zijn er nog lang niet. In deze blogpost willen we jullie wat meer vertellen over het bedrag wat we uiteindelijk moeten ophalen, en waar het geld precies voor bedoeld is.
Zoals jullie weten bevindt Shymo’s levensreddende medicijn zich in de Verenigde Staten. Dit medicijn is nog in ontwikke­ling, daarom moeilijk te verkrijgen en erg duur. Als Shymo het medicijn toegediend moet krijgen in de VS, zal zij daar twee jaar lang elke vier weken naartoe moeten reizen. Daarbij wordt het medicijn niet betaald door de zorg­verzekering en, zoals iedereen wel weet, is medicatie in de VS sowieso al erg duur. Laat staan als het gaat om medicatie die nog niet vrij ver­krijgbaar is! Tot slot zal Shymo medische borgkosten moeten betalen, ingeval van medische com­plicaties.

Samengevat gaat het hier om:

  • medicatie: €150.000,-
  • medische borgkosten: €100.000,-
  • reis- en verblijfkosten: €130.000,-
Omdat het een belachelijk hoog bedrag is en wij niet enkel afhankelijk willen zijn van donaties, streven wij ernaar om €300.000,- in te zamelen, voor Shymo’s genezing.
Vanaf vandaag zal op de homepage het streefbedrag van €300.000,- worden genoemd en zal er elke dag worden bijgehouden hoeveel geld we tot nu toe hebben ingezameld!
Dan nu wat meer over de doelen van onze stichting. Als donateurs is het logisch dat jullie willen weten waar de donaties uiteindelijk naartoe zullen gaan. Zoals vastgelegd in de statuten, heeft de stichting als doel ‘Geld inzamelen voor Shymo Korver zodat zij in het buitenland medische hulp kan betalen en verkrijgen ter genezing van haar ziekte’. Dit omvat alle bovengenoemde kosten; de reis en het verblijf, de medicatie en de borg.
“Maar wat nou als Shymo is genezen en jullie hebben geld over?”, is meerdere keren aan ons gevraagd. Wij als stichting geloven er in dat Shymo helemaal zal genezen en daarom hebben wij bij het opstellen van onze doelen ook aan de toekomst van Shymo gedacht. Het tweede doel omvat dan ook: ‘en tevens na genezing een mogelijk aangepaste leefomgeving kan verwezenlijken waarin zij zelfredzaam kan functioneren’. Een aangepaste woning kan veel geld kosten en omdat wij bij de financiering daarvan willen helpen, hebben wij dat dan ook als secundair doel in onze statuten opgenomen.
Wij hopen dat door dit bericht de kosten en onze doelen voor iedereen duidelijk zijn. We hebben een hele goede start gemaakt met de inzameling maar we zijn er dus nog lang niet! Blijf vooral delen en doneren en help Shymo naar een mooie toekomst.

Tags:

Deel

Lees ook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *